Blog

Poznámky z terapie

O sebereflexi

29.07.2018

Jednou z lidských vlastností, které si velmi cením, je sebereflexe. Jsme lidské bytosti, s tím je spojeno to, že jsme nedokonalí, děláme omyly, křivdíme, máme komplexy, prožíváme emoce, které nedokážeme ovládat, prostě ne vždy se chováme tak, jak bychom chtěli po druhých, či sami po sobě. Sebereflexe nám pomáhá vnímat sama sebe, jací skutečně jsme....

Občas se mne lidé ptají, zda se jim při terapii tmou aktivují mimosmyslové schopnosti, zda se jim probudí kundalíny, otevře třetí oko, uvidí auru, či zda se naučí čarovat?

Už skoro dva a půl roku mám netradiční povolání. Jsem průvodcem při terapii tmou. Za tu dobu jsem poznal veliké množství zajímavých lidí, byl svědkem jejich terapie tmou a často s nimi sdílel velmi osobní prožitek. Zde je pár věcí na které jsem přišel: