Proč odejít do tmy?

 • "Volání tmy" - Hlavní důvod, proč absolvovat terapii tmou, člověk nalezne sám v sobě. Když ve svém srdci cítí, že terapie tmou je pro něj to pravé. Když cítí "volání tmy" a již samotná představa pobytu ve tmě ho inspiruje, naplňuje... 
 • Odpočinek - První tři dny mnoho lidí prospí. Terapie tmou pro to nabízí ideální prostředí. Ve tmě není den a noc, nejsou zde žádné povinnosti. Nikdo Vás neruší, nikdo po Vás nic nechce. Děti po vás nelezou, škola je daleko a práce počká. Dotykový telefon Vás neláká: "pojď si se mnou hrát". Je zde spousta času na to dospat spánkový deficit a poté se věnovat sám sobě a svojí zkušenosti. 
 • Osobní rozvoj, individuace - Ticho, tma a samota jsou také vhodným prostředím pro práci na osobním rozvoji. Ve tmě, podobně jako ve snech, na povrch vyplouvají ignorované či potlačované aspekty našich osobností a životů. V klidu tmy si takto můžeme prohlížet sami sebe. Bdělý cestovatel tmou tak může prožívat neprožité, chápat nepochopené, vnímat souvislosti o tom, co se nám v životě děje a proč se to děje. Uvědomovat si opakující se vzorce a poté tyto vzorce rozpouštět a integrovat zpět. Může se stát, že o co se roky neúspěšně snažíte, to se Vám ve tmě jakoby samo od sebe podaří. Ale pozor, tma nás svléká donaha, může nám odhalit naše omyly, nepravdy či životní lži. Pravda osvobozuje, ale zpočátku to může být i dost nepříjemné a ne každý je na to připraven. Nečekejte instantní osvícení "zadarmo", nebo potvrzení toho co všechno už víte.
 • Inspirace/záměr - Když vstoupíme do tmy, naše mysl zmatená nedostatkem vizuálních podnětů ihned vyplní prázdný prostor svým tlacháním. Po čase, když se mysl vyčerpá a utiší, zažijeme vnitřní ticho a právě z tohoto vnitřního ticha vyvěrá pramen inspirace. Náhle se umíme správně ptát a nacházíme odpovědi na své otázky. Co více, nacházíme cestu životem, která má srdce. Můžeme si uvědomit, co nás v životě nejvíce oslabuje a co nás naopak naplňuje silou a uspokojením. Získat tak inspiraci, vizi, či nový záměr k tomu, aby byl náš život šťastnějším, smysluplnějším a láskyplnějším i po návratu ze tmy. 
 • Duchovní prožitek - Zkušenost řady lidí, kteří absolvoval terapii tmou se především dotýká také spirituální roviny. Duchovní vize, vize světla, pocity pochopení, odhalení tajemství... Ve tmě lze snadno docílit hlubokého meditačního stavu. Lidé se ze tmy často vracejí nasyceni poznáním. Říkají, že nalezli svůj střed, že prožili něco zvláštního. Jsou uvolněni, odpočatí a plni elánu. 
 • Léčení - Terapie tmou je mimořádně vhodná pro osoby ohrožené syndromem vyhoření. Je pak vhodné příliš intenzivní kontakty s lidmi nahradit pobytem ve tmě, tichu a samotě. Tělo se ve tmě intenzivně regeneruje. Řada zdravotních problémů způsobená nevhodným životním stylem, špatnou stravou, stresem, napětím atd. se zlepšuje. Zlepšení často přináší i uvědomění. 

Hormon melatonin (někdy označován jako hormon tmy) produkuje tělo ve spánku, nejlépe při dokonalé tmě. Nedostatečná či problematická produkce právě tohoto hormonu se u mnoha lidí podílí na spánkových poruchách, chronické únavě a řadě jiných civilizačních chorob. Laboratorní i klinická pozorování ukazují, že melatonin má velmi rozsáhlé účinky na velké množství fyziologických funkcí: ovlivňuje oběh krve, krevní tlak, tělesnou teplotu, metabolismus cukrů, tuků i bílkovin. Ovlivňuje produkci pohlavních hormonů, imunologické reakce organismu, průběh stárnutí, chování i psychologické reakce. Dokonalá tma má samozřejmě na produkci melatoninu kladný vliv. V současné době probíhá intenzivní výzkum léčebných účinků terapie tmou a myslím, že na řadu objevů se můžeme ještě těšit. 

 • Zážitek - Týden sám se sebou v absolutní tmě je velmi originální a nesmírně intenzivní zážitek.

Kdy do tmy nechodit

Terapie tmou pro Vás pochopitelně není vhodná, když Vás pobyt ve tmě nijak neláká, nebo se jej intenzivně bojíte. Dále v těchto situacích:

 • trpíte některou ze závažných civilizačních nemocí
 • trpíte některým z psychických onemocnění či závažnou fobií, strachem ze tmy, či z uzavřených prostor
 • nejste plnoletý nebo svéprávný
 • jste závislí na drogách, alkoholu, nikotinu, psychofarmakách
 • máte závažné alergie, poruchy přijmu potravy
 • jste těhotná
 • nesouhlasíte s podmínkami terapie tmou

V případě, že se Vás týká kterýkoliv z uvedených bodů, tak pro Vás terapie tmou není vhodná.