Praktická část

21.12.2015 11:20

        Síla ti dává všechno podle tvojí bezchybnosti. Kdybys byl vážně uplatňoval ty čtyři techniky, byl bys nasbíral dost osobní síly (…), byl bys bezchybný a síla by ti otevřela všechny potřebné cesty. Takové je pravidlo (don Juan Matus, Příběhy sílyi).

 

            Měl bys už vědět, že člověk oddaný poznání žije tím, že jedná, a ne tím, že o svých činech jen přemýšlí, ani tím, že přemýšlí o tom, co si bude myslet, až přestane jednat. Člověk oddaný poznání si svou cestu vybírá srdcem a pak po ní jde. Potom se dívá, raduje se a směje se, a potom vidí a ví. Ví, že život stejně skončí příliš brzo, ví, že stejně jako všichni ostatní nikam nejde (…). Jinými slovy, ten, kdo je oddaný poznání, nemá pocty ani hodnosti, nemá rodinu ani jméno ani vlast, má jenom život, který žije (don Juna Matus, Oddělená skutečnostii).

 

  1. Úvod

            Toltécký šamanismus je mýtus. Mýtus se pokouší vysvětlit svět a zároveň podat návod, jak dosáhnout mystické zkušenosti. V mýtus se nemá věřit, mýtus se musí žít, jinak se z mýtu stává náboženství. V archaických společnostech to byl právě šaman, který zprostředkovával svému společenství kontakt s posvátnem, neznámem, s nagualem. Byl to šaman, který seznamoval členy své společnosti s celistvostí člověka, s druhou stranou.

Toltékové říkají, že jediný způsob jak žít toltécký mýtus je přijmout způsoby bojovníka. Don Juan tvrdí, že cesta bojovníka je základní opěrnou konstrukcí, bez které by šaman ztroskotal v nekonečnosti vesmíruiii.

 

„Cesta bojovníka, to je všecko. Je to výraz mentálního a fyzického zdravíiv.“

 

        Způsoby bojovníka mají být esencí střízlivého přístupu k bytí. Mají pomoci zdolat nekonečná úskalí, která čekají na člověka, který se vydal na stezku poznání. Přijmout rozpoložení bojovníka je podle něj tou nejtěžší věcí na světěv.

V Castanedově díle se hovoří o tom, že se člověk nejdříve stává lovcem, poté bojovníkem. Když se mu jeho boj daří, může se stát člověkem, který poznal. Ken Eagle Feather rozlišuje tyto úrovně: Začátečník, Učedník/Ranger, Tolték, Člověk oddaný poznání/Ten který poznal, Zřec/Vidoucívi. I přes tyto rozlišení se představa bojovníka táhne všemi etapami cesty za poznáním. Bojovník bojuje až do konce svého života, nehledě na to, jak daleko se mu na stezce poznání podaří dojít.

Toltéci vypracovali celou řadu pravidel a poučení, aby umožnili a usnadnili učedníkům přijmout bojovníkovo rozpoložení. Tyto poučení lze rozdělit do dvou částí: představa bojovníka a techniky. Představa bojovníka poskytuje nové vzorce chování a otevírá mysl učedníků vůči novému chápání bytí jedince ve světě – bytí bojovníka. Techniky jsou prostě techniky. Bojovníkem se člověk nestane, když si to bude přát. Být bojovníkem je nekonečný zápas, který trvá až do posledního okamžiku života. Nikdo se nerodí jako bojovník, tak jako se nikdo nenarodí, jako rozumná bytost. To, nebo ono ze sebe uděláme teprve my samivii. Techniky jsou tedy zbraně, kterými bojovník bojuje svůj boj. Jsou to nástroje, kterými se bojovník dostává za hranice světa který zná, za hranice sebe sama.

Don Juan říká, že ke každému člověku, patří vše, co je údělem člověka. Radost, smutek a boj. Pokud je jeho duch znetvořen, musí ho prostě upevnit, očistit a učinit ho dokonalým. V našem životě totiž není důležitějšího úkolu.

 

„Neupevnit ducha znamená vyhledávat smrt, což je stejné, jako nehledat nic, protože smrt se nás stejně zmocní bez ohledu na cokoli. Hledat dokonalost bojovníkova ducha je jediný úkol hodný naší dočasnosti a našeho člověčenstvíviii.“

 

Vyložit, jakým způsobem doporučují Toltéci upevnit lidského ducha je předmětem praktické části. Nejprve se pokusím objasnit některé atributy představy bojovníka a jakým způsobem se do této představy promítá toltécké poznání energetické skutečnosti světa. Poté popíši základní techniky, jakými toltéčtí bojovníci bojují bitvy na stezce poznání.

Upozorňuji, že jednotlivých technik existuje nepřeberné množství. Když bojovník pochopí „o co jde“, může si techniky vymýšlet sám. Asi nejobsáhlejším souborem postupů je kniha Victora Sanchese: Učení dona Juana Carlose Castanedy, kde uvádí na 77 možných praktických cvičení a technik, jak posilovat svou energii, umlčet vnitřní dialog, cvičit svou pozornost, rozvíjení snění či tělesného vnímání.

 

 

i Castaneda, Carlos. Příběhy síly. Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 1996, s. 212.

ii Castaneda, Carlos. Oddělená skutečnost. Vyd. 2. Praha : Volvox Globator, 2003, s. 75

iii Castaneda, Carlos. Kolo času : šamani dávného Mexika a jejich představy o životě,

smrti a vesmíru. Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 1999, s. 97.

iv Tamtéž, s. 98.

v Tamtéž, s. 87.

vi Feather, Ken Eagle, Toltécká stezka. Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2006, 109-124.

vii Tamtéž, s. 55.

viii Tamtéž, s. 86.